THAY ĐỔI VỀ TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG TỪ NĂM 2021

Tiền lương, tiền thưởng của người lao động có nhiều thay đổi trong Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021.

1. NLĐ có thể nghỉ việc không cần báo trước

NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước cho NSDLĐ nếu không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn.

2. Thêm nhiều trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương

Kết hôn: Nghỉ 3 ngày.
Con đẻ, con nuôi kết hôn: Nghỉ 1 ngày.
Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; Vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi chết: Nghỉ 3 ngày

3. NLĐ được nghỉ 2 ngày vào dịp quốc khánh và hưởng nguyên lương

2 phương án nghỉ sẽ do thủ tướng chính phủ quyết định.
Phương án 1: Nghỉ ngày 1/9 và ngày 2/9.
Phương án 2: Nghỉ ngày 2/9 và ngày 3/9.

4. NSDLĐ không được ép NLĐ dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác

NSDLĐ không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của NLĐ.

NSDLĐ không được ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của NSDLĐ hoặc của đơn vị khác mà NSDLĐ chỉ định.

5. Lao động nữ làm việc nặng nhọc khi mang thai được giảm 1 giờ làm và hưởng nguyên lương

NLĐ được NSDLĐ chuyển sang làm công việc nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn hoặc được giảm 1 giờ làm việc hàng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

6. NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ vào mỗi lần trả lương

Tiền lương.
Tiền làm thêm giờ.
Tiền lương làm việc vào ban đêm.
Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

7. NSDLĐ phải chịu chi phí mở tài khoản cho NLĐ nếu trả lương qua ngân hàng

Hiện hành các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản do NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận với nhau.

8. Thỏa thuận tiền lương ngừng việc

Tiền lương ngừng việc khi NLĐ phải ngừng việc vì sự cố về điện nước mà không phải do lỗi cửa NSDLĐ hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, dịch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.