DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG

Với dịch vụ tuyển dụng của Hoàng Long Manpower (Headhunting), khách hàng sẽ tìm được nhân sự phù hợp trong thời gian ngắn nhất, khách hàng sẽ được trực tiếp phỏng vấn và chọn lựa ứng viên, khách hàng chỉ phải thanh toán khi tuyển dụng được nhân sự phù hợp. Với đội ngũ là các chuyên viên tuyển dụng giàu kinh nghiệm của Hoàng Long Group và nguồn dữ liệu ứng viên rộng lớn, chúng tôi cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhanh nhất thị trường.