ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG THAI SẢN

Trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.
Lê Thị Oanh (quận 6, TP HCM) hỏi: “Tôi tham gia BHXH được 2 năm. Tôi đang mang thai và dự sinh trong tháng 10-2020. Hiện công ty tôi đang nghỉ do dịch Covid -19 và chỉ đóng BHXH cho người lao động đến tháng 2-2020. Xin hỏi trong trường hợp này, tôi đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản không?”.

Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, trả lời: Khoản 2, 3 điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp của bà dự kiến sinh con vào tháng 10-2020, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (xác định từ tháng 10-2019 đến tháng 9-2020) nếu có đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.